Podziękowania

Dziękujemy  naszym  sponsorom:

Pani Małgorzacie Rachowicz – Kwiatkowskiej  Prezesowi firmy Targpol S.A. 

Wojewódzkiemu Ośrodkowi Ruchu Drogowego

Państwu Katarzynie i Arkadiuszowi Pietruszewskim z firmy AUTKO

Panu Andrzejowi Gontarek z firmy Ango

Radzie Rodziców Miejskiego Przedszkola nr 21

Rodzicom naszych wychowanków za hojność i zaangażowanie w życie przedszkola oraz udział w akcjach charytatywnych