Podziękowania

Dziękujemy  naszym  sponsorom:

Radzie Rodziców Miejskiego Przedszkola nr 21

Pani Małgorzacie Rachowicz – Kwiatkowskiej  Prezesowi firmy Targpol S.A. 

Rodzicom naszych wychowanków za hojność i zaangażowanie w życie przedszkola oraz udział w akcjach charytatywnych