Opłaty

Informacje w sprawie wysokości opłat oraz zasad korzystania z posiłków znajdują się w:

Zarządzenie Prezydenta Miasta Płocka sierpnia 30 sierpnia 2019r.

Informacje w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Płock znajdują się w:

Uchwała Rady Miasta Płocka z dnia 28 czerwca 2018 

Indywidualny numer konta do opłat:

24 – 1020 – 3974 – 0000 – 5702 – 0178 – 2192

Od września 2015r miasto Płock zmieniło formę opłaty za przedszkola. Aktualnie obowiązkiem miasta jest realizacja obowiązkowego programu edukacyjno-opiekuńczego w wymiarze pięciu godzin za darmo. Pozostałe godziny obecności dziecka w przedszkolu są płatne według stawek oraz zasad rozliczania definiowanych przez samorządy. Czas pobytu dzieci jest rejestrowany przez system elektroniczny (czytnik kart znajdujący się w placówce) za pomocą kart magnetycznych lub poprzez wprowadzenie odpowiedniego hasła i kodu przypisanego w indywidualnej umowie. Po upływie miesiąca na tej podstawie generowane są rachunki dla rodziców. Aby umożliwić rodzicom zweryfikowanie czasu ich dzieci w placówce oraz wygenerowanych opłat mogą skorzystać z uruchomionego Portalu dla rodziców:

https://przedszkola.wizja.net/logowanie

Aby zalogować się na Portalu należy skorzystać z poniższej instrukcji:

Portal dla rodziców – instrukcja