Grupa IV „Żółwiki”

Grudzień  2017r.

  1. Wkoło biało- czy wszystkim ciepło i wesoło?
  2. Czekając na pierwszą gwiazdkę i ten Nowy Rok.

Wiersz  „Hej na sanki”

Hej na sanki koleżanki

w nocy śnieżek spadł,

a więc z góry na saneczkach

Aż zaświszcze w uszach wiatr!

Ach z tej górki na pazurki

Miło się na sankach mknie

Tylko potem trzeba znowu

Pod tę górkę ciągnąć je!

Piosenka  ” Zła zima”

  1. Hu, hu, ha, hu, hu, ha, nasza zima zła

a my się jej nie boimy, dalej śnieżkiem w plecy zimy

niech pamiątkę ma, nasza zima zła.

2. Hu, hu, ha, hu, hu, ha nasza zima zła,

szczypie w nosy, szczypie w uszy ,

mroźnym śniegiem w oczy prószy ,

wichrem w polu gna, nasza zima zła.