Kadra

Dyrektor przedszkola:   mgr Ewa Banach
I grupa „Żabki”
nauczyciel: mgr Elżbieta  Burzyńska 
pomoc nauczyciela:  Małgorzata Jędrzejewska
woźna: Urszula Pietruszewska
II grupa „Sówki”
nauczycielki:  mgr Magdalena Jończyk, mgr Joanna Krysiak
woźna:  Aleksandra  Sobczak
 
III grupa „Motylki”
nauczycielki:  mgr Jolanta Jabłońska, mgr Marta Mironiuk 
woźna: Hanna Siatkowska
 IV grupa „Żółwie”
nauczycielki:  mgr Anna Bornińska, mgr Grażyna Karulewska
woźna:  Aldona Granas
 V grupa „Smerfy”
nauczycielki:  mgr Mariola Marciniak, mgr Danuta Sierpińska
woźna:  Janina Rzeszotarska

 

Katecheta:  Elżbieta Sztenderowicz

nauczyciel j.angielskiego:  Monika Lewandowska

nauczyciel rytmiki: Magdalena Jończyk

nauczyciel tańca: Jolanta Wróblewska

nauczyciel gimnastyki korekcyjnej:  D. Sierpińska, M. Marciniak

nauczyciel logopeda:  Elżbieta Burzyńska, Marta Mironiuk

nauczyciel terapeuta:   Joanna Krysiak, Grażyna Karulewska

 

Referent ds. administracji i zaopatrzenia: Elżbieta Śliwowska

Pracownik administracji: Justyna Kruk

Pracownicy kuchni:   Agata Paszkiewicz, Agnieszka Dobrzeniecka, Agnieszka Kądalska, Iwona Dorobek

Dozorcy:  Jan Karwowski, Janusz Skrzyński