Oferta edukacyjna

Oferta:

Misją placówki jest tworzenie w porozumieniu z rodzicami optymalnych warunków do wszechstronnego rozwoju każdego dziecka z uwzględnieniem jego indywidualnych potrzeb, możliwości i predyspozycji. Doświadczenie wielu lat pracy z dziećmi pozwoliło nam na stworzenie prawdziwie rodzinnej atmosfery, dzięki której dzieci czują się u nas jak w domu. Jednym z naszych zadań jest przedłużanie dzieciom spokojnego i radosnego dzieciństwa, zapewnienie harmonijnego rozwoju i dobrej zabawy.

Zapewniamy dzieciom:

– poczucie bezpieczeństwa i akceptacji

– dobrą zabawę i wysoki poziom zajęć edukacyjnych

– nowoczesne metody, sprawdzone formy pracy oparte na wypracowanej koncepcji pedagogicznej

– możliwość rozwijania naturalnej ciekawości otaczającym światem

– wspieranie i rozwijanie uzdolnień, zainteresowań w ramach działających w przedszkolu klubów i kół zainteresowań:       Klub Bezpiecznego Przedszkolaka, Przedszkolne Koło Turystyczne „Skrzaty”, Klub Europejski „Euro-Skrzaty”, Przedszkolne Koło LOP, Koło Plastyczne „Plastusie”, „Kuchcikowo”, warsztaty twórczości, zajęcia w ramach projektów i programów:

„Czyste powietrze wokół nas”  – program Przedszkolnej Edukacji Antytytoniowej  adresowany do dzieci 5 i 6 letnich. Głównym celem programu jest zwiększenie wiedzy dzieci na temat skutków palenia papierosów.

Akademia Zdrowego Przedszkolaka  – projekt społeczno-edukacyjny organizowany przez firmę Lionfitness, cykl akcji prozdrowotnych, w skład którego wchodzą 3 zagadnienia: Piramida Żywienia Przedszkolaka, Bezpieczny Przedszkolak, Przedszkolak Pełen Zdrowia. Aktualnie dzieci realizują kolejną edycję Akademii pt. „Odporność wzmacniamy bo o zdrowie i higienę dbamy”.

Akademia Lwa Honorka” – program edukacyjno – profilaktyczny  Straży Miejskiej w Płocku objęty  Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Płocka – Pana Andrzeja Nowakowskiego. „Akademia Lwa Honorka” to cykl słuchowisk emitowanych w Katolickim Radiu Płock i skierowanych do dzieci z najstarszych grup przedszkolnych.

Ogólnopolski  Program Edukacji Zdrowotnej dla  Przedszkolaków „Akademia Aquafresh”.  Program ma na celu edukację profilaktyczną jamy ustnej i zębów, kształtowanie nawyków żywieniowych u dzieci oraz propedeutykę leczenia zębów.

„Grunt to rodzina” działania w ramach Miejskiego programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Miejskiego programu Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Płocka.

– udział w konkursach, przeglądach twórczości dziecięcej i spotkaniach we współpracy ze środowiskiem lokalnym, między innymi: Muzeum Mazowieckie, Płocka Orkiestra Symfoniczna, Teatr Dramatyczny, Młodzieżowy Dom Kultury, Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki, PTTK, LOP, Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej,  Miejski Ogród Zoologiczny,  Komenda Miejska Policji, Straż Miejska, Straż Pożarna, biblioteki, kluby osiedlowe, placówki oświatowe

– uczestnictwo w ciekawych akcjach, projektach, którego częścią są między innymi marsze tematyczne, happeningi, konkursy i zabawy całej społeczności przedszkolnej

– opiekę specjalistyczną: terapia pedagogiczna, logopedyczna

– uroczystości, imprezy, spotkania z ciekawymi ludźmi

– spacery i wycieczki

– udział w koncertach Płockiej Orkiestry Symfonicznej na terenie przedszkola

– uczestniczenie w spektaklach teatralnych w wykonaniu aktorów scen profesjonalnych

– dobre i solidne przygotowanie do podjęcia nauki szkolnej

 

Zapewniamy rodzicom:

– możliwość współdecydowania o sprawach przedszkolnych oraz podejmowania różnorodnych działań na rzecz dzieci i placówki

– pomoc i wsparcie w działaniach wychowawczych

– udział w uroczystościach i spotkaniach z udziałem środowiska rodzinnego dzieci

– udział w rajdach pieszych we współpracy z PTTK

– otwarty i bezpośredni kontakt z pracownikami przedszkola (konsultacje, rozmowy indywidualne, zebrania grupowe i ogólne)

– udział w zajęciach otwartych i warsztatowych

– kontakt  ze specjalistami z Poradni  Psychologiczno – Pedagogicznej nr 1 w Płocku

– zadowolenie i poczucie bezpieczeństwa z powierzenia dziecka naszej opiece, zgodnie z przyjętym przez nas mottem: „Szczęśliwe dziecko – zadowoleni rodzice”.