O Przedszkolu

Informacje ogólne:

DSC_0031

Placówka znajduje się na osiedlu ,,Dworcowa” w jednopiętrowym, murowanym budynku, usytuowanym z daleka od ruchliwych ulic.

Budynek otoczony jest zielenią i bezpiecznym placem zabaw dla dzieci, którego ważną częścią jest Miasteczko Ruchu Drogowego z zapleczem rowerowym.

Do dyspozycji dzieci jest pięć jasnych, funkcjonalne i estetycznie urządzonych sal oraz przestronna szatnia.

Dzieci mają zapewnioną opiekę od godziny 6.00 do 17.00.

Placówka zapewnia trzy, domowe posiłki, przygotowywane w przedszkolnej kuchni zgodnie z zasadami zdrowego żywienia.

Kadrę pedagogiczną tworzy zespół dziesięciu wykształconych i kreatywnych nauczycieli, których doświadczenie i praca skierowane są na potrzeby dziecka. W swojej pracy wspierani są przez zaangażowany personel obsługowy.

Na terenie placówki funkcjonuje dobrze zorganizowana pomoc psychologiczno – pedagogiczna dla dzieci. Prowadzone są bezpłatnie zajęcia specjalistyczne z zakresu terapii pedagogicznej, logopedycznej oraz gimnastyki korekcyjnej.

Przedszkole posiada certyfikat  ,,Przedszkole wspierające uzdolnienia”, certyfikat ” Szkoła w ruchu”, 2 certyfikaty z Akademii Zdrowego Przedszkolaka”, certyfikat „Mam apetyt na czytanie”

Praca przedszkola opiera się na programie wychowania przedszkolnego:

„Kocham przedszkole”, WSiP, program wychowania przedszkolnego (wydanie II zmienione, 2017)
Przedszkolny  Program Wychowawczo – Profilaktyczny  MP nr 21
PROGRAMY DODATKOWE /WŁASNE
„Jestem przedszkolakiem”, program adaptacyjny, M. Jończyk, J. Krysiak
„Moja ziemia, mój świat”, program ekologiczny, A. Bornińska
„Ruch, zdrowie, bezpieczeństwo”, profilaktyczny program zdrowotno-komunikacyjny, M. Marciniak, D. Sierpińska
„Mali odkrywcy”, program z zakresu psychopedagogiki twórczości, J. Jabłońska, M.Marciniak
„Mówię, słucham, myślę”, program profilaktyki logopedycznej z elementami działań korekcyjnych, E. Burzyńska
Program wspierający twórczą aktywność plastyczną dzieci w wieku przedszkolnym „Mały artysta”, M. Mironiuk
„Rozśpiewane przedszkolaki”, program własny zajęć rytmicznych, M. Jończyk
Program nauczania języka angielskiego dla przedszkolaków, A. Bornińska
„Przedszkole w ruchu”, program własny gimnastyki ogólnorozwojowej z elementami korekcyjno-kompensacyjnej, D. Sierpińska
„Taneczne ABC”, program własny zajęć tanecznych, J. Wróblewska
 „Książka moim przyjacielem”, program własny edukacji czytelniczej, J. Jabłońska
„Moja mała ojczyzna”, program edukacji patriotycznej, D. Sierpińska
„Kiedy dorosnę, będę….”, program preorientacji zawodowej M. Jończyk
PROGRAMY DODATKOWE, OGÓLNOPOLSKIE
„Kochamy dobrego Boga”, ogólnopolski program do nauczania religii rzymsko-katolickiej dla przedszkoli
„W radości dzieci Bożych”, ogólnopolski program do nauczania religii rzymsko-katolickiej dla sześciolatków
PROGRAMY/PROJEKTY OGÓLNOPOLSKIE
„Czyste powietrze wokół nas”, M. Mironiuk (w ramach Sanepidu)
„Aquafresh”,

Akademia Zdrowego Przedszkola

Od ponad 21 lat jesteśmy organizatorami Festiwalu Tańców Ludowych dla płockich placówek przedszkolnych.

Wspieramy akcje, między innymi: Cała Polska Czyta Dzieciom, Segreguj Odpady, Woda za makulaturę,  Sprzątanie świata . Jesteśmy  organizatorami akcji charytatywnych na rzecz środowiska lokalnego, takich jak: Podaruj Dzieciom Gwiazdkę – zbiórka odzieży i zabawek dla podopiecznych świetlicy środowiskowej „Promyk” w Drobinie,   Ciepła buda dla Burka z podwórka – zbiórka karmy dla zwierząt ze schroniska.

Zapewniamy możliwość udziału w zajęciach adaptacyjnych, spotkaniach, zabawach integracyjnych dla nowych przedszkolaków i ich rodziców.

Tradycją naszego przedszkola są spotkania wigilijne, uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka, Dnia Mamy i Taty oraz  pikniki rodzinne.

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

Miejskiego Przedszkola nr 21 w Płocku

GRUPY MŁODSZE

06.00-08.00 –   schodzenie się dzieci, kultura bycia/aktywność służąca realizacji pomysłów  dziecka – zabawy tematyczne, konstrukcyjne, dydaktyczne,  teatralne samorzutne lub inspirowane przez nauczyciela

Realizacja podstawy programowej 08.00-13.00

08.00-08.15 –  zabawa ruchowa lub muzyczno-ruchowa/zabawa integracyjna/ ćwiczenia ogólnorozwojowe/wsparcie rozwoju

8.15-8.30 –      przygotowanie do śniadania, czynności higieniczno-samoobsługowe/wsparcie rozwoju

8.30-9.00 –      śniadanie, kultura bycia, zachowanie zasad bezpieczeństwa

9.00-09.15 –   zabawy, zajęcia, sytuacje edukacyjne/uroczystości przedszkolne

09.15-11.30 – pobyt na świeżym powietrzu – wycieczki, spacery, zabawy swobodne i organizowane /obserwacje przyrodnicze/w przypadku nieodpowiej pogody gry i zabawy ruchowe w salach/ wsparcie rozwoju/ realizacja oferty dodatkowej przedszkola

11.30-12.00 – przygotowanie do obiadu, czynności higieniczno-samoobsługowe/ wsparcie rozwoju

12.00-12.30 – obiad, kultura bycia, zachowanie zasad bezpieczeństwa

12.30-13.00 – zabawy relaksacyjne/słuchanie literatury dziecięcej/muzykoterapia

13.00-14.00 – leżakowanie

14.00-14.30 – zabawa ruchowa /czynności higieniczno-samoobsługowe /przygotowanie  do podwieczorku

14.30-15.00 – podwieczorek, kultura bycia, zachowanie zasad bezpieczeństwa

15.00-17.00 – rozchodzenie się-kultura bycia w sali lub ogrodzie/ćwiczenia ogólnorozwojowe/wsparcie rozwoju/aktywność służąca realizacji pomysłów dziecka/zabawy samorzutne lub inspirowane przez nauczyciela

GRUPY STARSZE

06.00-08.00 –   schodzenie się dzieci, kultura bycia/aktywność służąca realizacji  pomysłów dziecka – zabawy tematyczne, konstrukcyjne, dydaktyczne, teatralne samorzutne,  z niewielkim udziałem  nauczyciela/rozmowy indywidualne lub  grupowe

Realizacja podstawy programowej 08.00-13.00

08.00-08.15 –   zestaw ćwiczeń porannych /ćwiczenia ogólnorozwojowe/wsparcie  rozwoju

8.15-8.30 –        przygotowanie do śniadania, czynności higieniczno-samoobsługowe/wsparcie rozwoju

8.30-9.00 –       śniadanie, kultura bycia, zachowanie zasad bezpieczeństwa

9.00-10.00 –     zabawy, zajęcia, sytuacje edukacyjne/uroczystości przedszkolne

10.00-11.30 –   pobyt na świeżym powietrzu – wycieczki, spacery, zabawy swobodne i  organizowane /obserwacje przyrodnicze/w przypadku nieodpowiedniej pogody gry i zabawy ruchowe w salach/ wsparcie rozwoju/ realizacja oferty dodatkowej przedszkola

11.30-12.00 –   przygotowanie do obiadu /czynności higieniczno-samoobsługowe/  wsparcie  rozwoju

12.00-12.30 –   obiad, kultura bycia, zachowanie zasad bezpieczeństwa

12.30-14.00 –   zabawy relaksacyjne/słuchanie literatury dziecięcej/muzykoterapia/  realizacja  oferty dodatkowej przedszkola/ wsparcie rozwoju

14.00-14.30 –   zabawa ruchowa /czynności higieniczno-samoobsługowe/  przygotowanie do podwieczorku

14.30-15.00 –   podwieczorek, kultura bycia, zachowanie zasad bezpieczeństwa

15.00-17.00 –   rozchodzenie się-kultura bycia w sali lub ogrodzie/ćwiczenia  ogólnorozwojowe/wsparcie rozwoju/ aktywność służąca realizacji pomysłów    dziecka / zabawy z niewielkim udziałem  nauczyciela / rozmowy indywidualne lub grupowe

PRAWA I OBOWIĄZKI  PRZEDSZKOLAKA  W  MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 21 W PŁOCKU

W naszym przedszkolu zdajemy sobie sprawę z tego, że dziecko na drodze do stania się dorosłym człowiekiem oprócz wspomagania rozwoju, zdobycia wiedzy i umiejętności, rozwijania talentów i zainteresowań powinno otrzymać stabilny „kręgosłup” moralno – społeczny. Starannie dobieramy Program Wychowania Przedszkolnego, monitorujemy Koncepcję Rozwoju Przedszkola, realizujemy programy własne: Program Wychowawczy „Jestem, czuję, świadomie działam wraz z programem  profilaktyki: „Moja wewnętrzna moc”, rozwijamy świadomość prozdrowotną, proekologiczną, dbamy o przestrzeganie tradycji i bezpieczeństwo  dziecka.  Kształtujemy,  naszym zdaniem, postawę świadomego – refleksyjnego człowieka. Z wielu propozycji wspomagających programów międzynarodowych i ogólnopolskich, konkursów i przeglądów wybieramy również te, które wspierają nasze statutowe działania w zakresie sfery społeczno – moralnej przedszkolaka.

Dzieci w naszym przedszkolu otrzymują propozycje i stanowią razem z nauczycielem precyzyjnie określone normy i zasady postepowania. Corocznie każda grupa określa „Kodeks zachowań przedszkolaka”. Staramy się respektować prawa dziecka oraz motywować i wspierać w przestrzeganiu norm i obowiązków, uczymy wiary w siebie, rozwijamy samoświadomość, uczymy konsekwencji.

Wychowanek  ma prawo do:

 1. Szacunku i indywidualnego rozwoju.
 2. Swobody myśli i wyznania, prywatności i niezależności.
 3. Prosić o to czego chce, a nie żądać tego.
 4. Podejmować decyzje i ponosić ich konsekwencje.
 5. Uczestniczyć we wszystkich aktywnościach proponowanych przez przedszkole, aranżować je.
 6. Przebywać w warunkach zapewniających bezpieczeństwo, odpoczynek i zdrowie.
 7. Do pomocy nauczyciela w sytuacjach trudnych.
 8. Wyboru zabawy i towarzyszy zabaw.
 9. Uczestnictwa najbliższych w jego przedszkolnym życiu.

Nasz wychowanek ma obowiązek: 

 1. Postępować zgodnie z przyjętymi normami.
 2. Stosować formy grzecznościowe w stosunku do dorosłych i rówieśników.
 3. Dbać o bezpieczeństwo swoje i innych.
 4. Respektować polecenia nauczyciela.
 5. Utrzymywać estetykę siebie, ład swojego otoczenia.
 6. Wywiązywać  się z przyjętych obowiązków.
 7. Nieść pomoc, zgłaszać niebezpieczeństwo.
 8. Szanować godność i wolność drugiego człowieka.

Zabiegamy o stosowanie się do: 

 1. Bawimy się zgodnie, nawet jeśli tylko obok siebie.
 2. Pomagamy sobie nawzajem.
 3. Jesteśmy uprzejmi.
 4. Słuchamy poleceń, respektujemy umowy.
 5. Dbamy o książki i zabawki, porządek na sali i w łazience.
 6. Szanujemy pracę kolegów i innych osób.
 7. Okazujemy, ale  kulturalnie, swoje emocje i uczucia.
 8. Wyrażamy własne potrzeby, realizujemy je nie raniąc innych.

Zabraniamy: 

 1. Wyrządzania krzywdy innym psychicznej i fizycznej (wyładowywania swoich emocji, agresji).
 2. Przeszkadzania innym w uczestnictwie w zajęciu i zabawie.
 3. Narzucania swojej woli rówieśnikom (agresji, arogancji).
 4. Niszczenia własności prywatnej, wspólnej i wytworów pracy innych.
 5. Krzyczenia i hałasowania.

Formy nagradzania: 

 1. Pochwała indywidualna.
 2. Pochwała wobec grupy.
 3. Pochwała wobec rodziców indywidualnie i na zebraniu.
 4. Dostęp do atrakcyjnej zabawki, aktywności, działalności wewnątrz grupy i na zewnątrz.
 5. Nagroda rzeczowa: znaczek, zabawka, dyplom uznania.

Formy oddziaływań wychowawczych 

 1. Upomnienie słowne indywidualne.
 2. Upomnienie słowne wobec grupy.
 3. Poinformowanie rodziców o przewinieniu.
 4. Odsunięcie od zabawy.
 5. Zastosowanie aktywności mającej na celu rozładowanie negatywnych emocji i zakończenie niewłaściwych zachowań.
 6. Rozmowa z dyrektorem placówki.